„Nie”-jako-uwodzenie. Stanisław Wyspiański jako strateg zaprzeczeń

  “A jeśli B[rak]. C[hęci]. P[osiadania] jest myślą taktyczną (wreszcie choć jedną!)? A jeśli zawsze (choć potajemnie) chciałem zdobywać innego udając, że z niego rezygnuję? Jeśli oddalałem się po to, by tym pewniej go posiąść? Reversis (gra w której wygrywa ten, kto zbierze (...)

Anna Kapusta “Kieszenie i podszewki” – książka naszej autorki z tekstami publikowanymi we “Fragile”!!!

(...)

Gry w panieństwo, gry w wieczór. O społecznej potrzebie święta “wieczoru panieńskiego”

Świętowanie indywidualności: celebracja wspólnoty Każda zmiana statusu społecznego jednostki opatrzona jest adekwatnym repertuarem praktyk rytualnych. Ro­dzimy się i umieramy we wspólnocie i dla wspólnoty, nawet jeśli naiwnie wierzymy w kategoryczność włas­nego indywidualizmu. Bez naszej jednostkowości społeczeństwo nie mogłoby zaistnieć i w związku z tym faktem społecznym (...)

Gest archiwizacji: gest pamięci. Cricoteka Tadeusza Kantora

Kolekcja jako rytuał Kolekcja odtwarza zawsze bieg życia kolekcjonera. W zbieraczym geście kolekcjonera zawarty jest nieod­zownie rytuał, czyli antycypowane powtórzenie. Kolekcjoner porządkuje swoje życie narastaniem kolekcji, a odbiorca owej kolekcji powtarza i odtwarza gest kolekcjonera. W tym sensie kolekcja tworzy dwueta­powy rytuał: akt zbierania (...)

Świadomość odmienności – odmienność świadomości. Transopisanie Marilyn Monroe Marilyn Monroe: choroba szamańska (wstęp do ryzyka interpretacji)

Każdy człowiek ma w sobie potencjał alternatywnych stylów myślenia, jako że etykieta odmienności jest wentylem bezpieczeństwa dla normy społecznej. Nawet biologicznie rzecz ujmując: “inny” utwierdza siłę “stada”. Nie ma więc “odmienności” bez “zwykłości”. “Upojenie” jest karykaturą “trzeźwości” umysłu, a “irracjonalność” znaczy dopiero w odniesieniu (...)