Bóg Małpa

Deus simia czy simia Dei? Google Translator, nie będąc w stanie sprostać tłumaczeniu tytułu Bóg Małpa na język łaciński, proponuje tłumaczenie Małpa Boża. Chęć wprowadzenia łacińskiego zapisu nasuwa się z co najmniej dwóch powodów: po pierwsze, pewna część ekspozycji operuje środkami hagiograficznymi, po drugie, (...)