Co może poezja? Poza dychotomią autonomii i zaangażowania

Dla mojego myślenia najważniejsze było natomiast utrzymanie nacisku na konstytuującą władzę jednostkowości, ich władzę nad możliwościami tworzenia tego, co wspólne, ponieważ jednostkowości zawsze wskazują w kierunku wspólnoty: to, co wspólne, jest ich produktem, a one same powstają wskutek rozpowszechniania się wspólności[1]. Tonio (...)

Czytelnikowi, z wyrazami

O drugim tomie Piotra Janickiego mówiło się sporo jeszcze na długo zanim został opublikowany. Powodem tego zainteresowania nie były jednak wcale nowe wiersze poety z Supraśla, ale pomysł na sfinansowanie publikacji: Wyrazy uznania ukazały się nakładem Fundacji na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, ale budżet niezbędny (...)