Trykot w szafie

Superbohaterowie nie podlegają ulgowemu traktowaniu. Chociaż posiadają niezwykłe moce lub umiejętności, to pierwiastek psychologiczny, ludzki, powoduje, że okazują się – przy negatywnym nastawieniu otoczenia – idealnym celem ataków lub łatwo dają się powieść na pokuszenie komfortowemu poczuciu samozadowolenia, które pochodzi z niemal bogobojnej adoracji (...)