,Jak odkleić się od kulturowych scenariuszy? Z Izą Maciejewską rozmawiała Patrycja Cembrzyńska

Patrycja Cembrzyńska: Bohaterką jednej z Twoich wideoinstalacji jest poetka Emily Dickinson. Dziwaczka i „stara panna”, która pewnego dnia odizolowała się od świata i poświęciła pisaniu. W izolacji powstały jej największe dzieła. Zapraszasz widza do pokoju poetki, czyli właściwie gdzie i po co? Iza Maciejewska: Trudno odkleić się (...)