Czy nowa ekonomia kultury jest możliwa? Spotkanie promocyjne „Fragile”

We wtorek 17 grudnia 2015 roku w Spółdzielni „Ogniwo” na krakowskim Kazimierzu odbyło się spotkanie promocyjne nowego numeru „Fragile” poświęconego ekonomii kultury. W dyskusji wzięli udział zaproszeni goście z różnych środowisk, instytucji i inicjatyw społecznych: Jan Bińczycki („Dziady kultury”, Korporacja Ha!art), Aleksandra Byrska („Fragile”), Marta Deskur (...)