Dialog poprzez tekst – modyfikacja poetyckiego myślenia (4)

Zawsze interesowało mnie, jak będą przyjmowali ten kryzys ekonomiczny n najlepsi przyjaciele Ukraińców – Polacy. Byłam przyjemnie zaskoczona gościnnością Bogdana Zadury: „czy wpuściłbyś pod swój dach/ uchodźcę z Ukrainy?…”, na co pisarz odpowiada: „Andrija Bondara i Sofijkę/ nawet z dzieckiem/ i z teściami/ tak”. I tutaj przy (...)

Wiersze z Ukrainy: „… słowo na «u» – które jest krainą, które oznacza kraj”! (2)

Książka Wschód-Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy jest poświęcona Ukrainie teraźniejszej – krajowi w stanie wojny, w trakcie której z map znikają miasta: „a gdzie de, bal, cewo?/ gdzie moje de, bal, cewo?/ tam więcej nie urodzi się Sosiura/ już więcej żaden człowiek nie (...)

Performance: perspektywa ukraińska

Przedmiotem analizy będą słabo znane i nieprecyzyjnie rozumiane nowe zjawiska performance w literaturze ukraińskiej – literaturze rozumianej jako szczególnego rodzaju sztuka performance, która mieści w sobie werbalne oraz wizualne elementy i cechy wydarzeń. Szczegółowe prześledzenie historii performatywności w sztuce europejskiej i amerykańskiej XX wieku pozwala wyróżnić (...)

Eksperymenty wizualne w poezji ukraińskiej

Wychodząc poza powszechne stylowe ramy postmodernizmu, przez pryzmat którego zazwyczaj interpretuje się współczesny proces literacki, dokonujemy poszukiwań nowych kryteriów, jakie pozwalają wyodrębnić w literaturze końca XX i początku XXI wieku specyficzny kierunek, połączony pewnymi zasadami formalnymi – „eksperymentalizm”. Zaczniemy od pojedynczego przykładu, by (...)