Sztuka jako miejsce uwrażliwiania na kwestie prozwierzęce

Czy sztuka może zająć szczególne miejsce w procesie uwrażliwiania na kwestie zwierzęce? Jest co prawda dziedziną zdominowaną przez intencjonalność ludzką, ale istnieją przykłady przekraczania antropocentrycznej perspektywy. Są to próby stworzenia takich warunków, w których nie używa się zwierząt, by jako symbole zaświadczały o człowieczeństwie, ale zaprasza się (...)