Mit rodziny Huang

Rodzina Huang, wywodząca się z Chin, dzieli się na klany. „Klan to grupa ludzi zjednoczonych poprzez pokrewieństwo i pochodzenie. Zachowują wobec siebie bliskie więzi i wspierają się na zasadzie solidarności między krewnymi” – tłumaczą twórcy projektu Pokrewni prezentowanego na tegorocznym Malta Festival Poznań w ramach idiomu Akcje Azjatyckie/Asian (...)

Pieśń Dionizosa. Antyczny kosmos “Gardzienic”

„Usłyszałeś tedy, ale chocieś usłyszał, trzeba, żebyś nie rozumiał”. Apulejusz, Metamorfozy, albo Złoty osioł, księga XI Ośrodek Praktyk Teatralnych “Gardzienice” w swoim antycznym Kosmosie próbuje zmierzyć się z tajemnicą obrządków misteryjnych1. Program artystyczny, realizowany w ramach tego wielogodzinnego projektu, obejmuje (...)

Narracja pisana od końca

Przeciw-historia jest niewygodna, wstydliwa, spychana na margines Wielkiej Historii, która nie dopuszcza do głosu wykluczonych, zapomnianych, uznanych za winnych – dlatego skazanych na niepamięć – tych, którzy nie potrafią bronić się przed jej ekspansywnością, dlatego potrzebują narratora swojej biografii. Przeciw-historia mówi o doświadczaniu przeszłości z różnych (...)