Trzeba bronić czytelnika! Casus: Chorwacja Sławomira Kopra

Czytelnictwo znajduje się obecnie w sytuacji niełatwej. Wydawnictwa – konkurując z przekazem wirtualnym w Internecie, a przy tym traktując swoich czytelników jako bezimienną masę zwaną „rynkiem wydawniczym” – przestały pełnić swoją podstawową funkcję. Nie bronią przestrzeni publicznej, a więc i czytelnika, przed książkami słabymi, niespełniającymi podstawowych (...)