Sen o uwięzieniu w jaskini

Przedstawiciel amerykańskiego pragamtyzmu, Richard Shusterman w swojej koncepcji kładł nacisk na doświadczenie, w którym świadomy ruch ciała miał być punktem zapalnym dla zmiany sposobu myślenia. Wydaje się, że ten model filozofowania jest szczególnie bliski Mikołajowi Szpaczyńskiemu, działającemu na Śląsku artyście, urodzonemu w 1989 roku, absolwentowi ASP (...)

Marzenie o uwolnionym ciele

„Możemy się zastanawiać – pisze Lev Manovich – czy nasze społeczeństwo jest społeczeństwem spektaklu czy symulacji, natomiast bez wątpienia jest ono społeczeństwem ekranu”[1]. Nie ma drugiego tak ewidentnego znaku naszej kultury, który towarzyszyłby nam od narodzin aż po śmierć jak (...)

Zasada nieograniczonej gościnności

Rikrit Tiravanija zamiast na produkcji artefaktów koncentruje się na aranżowaniu sytuacji wspólnotowych, mających sprzyjać nawiązywaniu kontaktów. Galeria zajęta przez artystę i przekształcona w miejsce spotkania prowokuje pytanie o rolę sztuki w społeczeństwie, oczekiwania odbiorcy względem jej formy i celu. Goszcząc odbiorców w galerii, Tiravanija umożliwia im tymczasowe zadomowienie (...)