Piękno. Prawda. Dobro. Wartość gry

Gra komputerowa jest szkołą, co oznacza, że służy ona wypoczynkowi1. Nie jest to bierny wypoczynek wczasowicza, lecz eksploracja. To, co jest eksplorowane, to pewien skonstruowany algorytmicznie i dyskretnie porządek, przestrzeń cyfrowa. Eksploracja polega na obserwowaniu wyjścia, które w ostatecznym rozrachunku okazuje się liczbą, oraz (...)