(Meta)fizyka obrazu

“Fizyka interesowała mnie jako punkt oparcia dla wyobrażenia sobie rzeczy, które trudno sobie wyobrazić, a także (…) dla ich malarskiego umotywowania. W fizyce zrodziły się takie pomysły, jak teoria kwantów, która jest próbą zobaczenia jedności wszechświata. (…) duże znaczenie miało dla mnie (...)