Fuzja zmysłów i intelektu. O książce Mateusza Chaberskiego „Doświadczenie (syn)estetyczne. Performatywne aspekty przedstawień site-specific”

Książka Mateusza Chaberskiego jest częścią serii „Interpretacje” wydawanej przez Księgarnię Akademicką. Seria ta prezentuje nowe podejście w naukach humanistycznych, otwierające się na dawanie „świadectwa ze spotkania, opisu form i sytuacji w procesie ich oddziaływania”. Tytułowe doświadczenie (syn)estetyczne jest terminem zapożyczonym z pracy brytyjskiej performatyczki Josephine (...)