Paradoksy prozatorskiej ekonomii: Maciej Malicki – Miron Białoszewski

Prozę Macieja Malickiego można usytuować pod patronatem prozy Białoszewskiego. To ze względu na kilka ich cech, które można łatwo wyliczyć: autobiografizm i podmiotowość sylleptyczna, ważna rola „polszczyzny mówionej” i „na-słuchu literackiego”, prywatność i swoisty minimalizm. Porównanie Malicki – Białoszewski dobrze eksponuje cechy indywidualne twórczości obydwu. Wszystkie (...)

Przegięty Krawiec/ Przeginanie „Krawca”

Po blisko półwieczu może nas dziwić rozpacz Mrożka jako autora napisanego w 1965 roku Krawca, który rok później przeczytał Operetkę Gombrowicza i w konsekwencji wstrzymał druk swojej sztuki na ponad dekadę. Miarę tej rozpaczy i autodeprecjacji odczuł czytelnik dopiero po lekturze Dziennika pisarza[1], (...)