Fizyka, muzyka, życie…

Przedmiotem zainteresowania fizyki jest “fizys”, z greckiego φúσις – już w Homerowej Odysei rozumiana jako zespół mechanizmów leżących u podstaw wzrostu i kwitnienia roślin – natura: obiektywna i niezależna od człowieka. Muzyka zaś jest domeną muz: leży w tym obszarze myśli ludzkiej, który od Cycerońskiej cultura animi (z łac. (...)