Lokalność: (re)animacja” – wykład dr Marty Klekotko 

czas: 12.12.2018, godz. 18:00 (środa)

miejsce: Baza, ul. Floriańska 15
Krótka opowieść o lokalności dawniej i dziś, czyli o tym, czym jest stara i nowa lokalność, jaką rolę odgrywały i odgrywają one w życiu społecznym, jakie są związki lokalności ze wspólnotowością i społecznym działaniem, a także o różnych ideologiach lokalności; o tym, dlaczego temat lokalności ciągle powraca i jaki mamy dziś z tego pożytek (od wspólnoty lokalnej po sceny miejskie).


dr Marta Klekotko – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka University of Chicago oraz State University of New York w Buffalo. Laureatka nagrody im. Floriana Znanieckiego oraz im. Jana Józefa Lipskiego. Członkini i stała współpracowniczka Scenes Working Group przy Uniwersytecie w Chicago. Autorka licznych publikacji z zakresu przemian i rozwoju społeczności lokalnych. Prowadzi badania nad funkcjonowaniem społeczności lokalnych, kulturowymi mechanizmami zmiany i rozwoju oraz problemami upodmiotowienia społeczno-​politycznego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kultury i sztuki na inkluzję społeczną i lokalny proces polityczny. Aktualnie prowadzi badania nad kulturowymi mechanizmami miejskiej wspólnotowości. Vice-​przewodnicząca komitetu badań nad społecznościami (Community Research) przy Międzynarodowym Towarzystwie Socjologicznym (RC03 ISA), członkini Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA) oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Spotkanie promocyjne pisma kulturalnego „Fragile. Lokalność”
http://​fragile​.net​.pl/​h​o​m​e​/​f​r​a​g​i​l​e​-​l​o​k​a​l​n​o​s​c​-​3​2018/

Wydawca: Stowarzyszenie Fragile, współwydawca: Stowarzyszenie Willa Decjusza.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa oraz Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”

Wersja elektroniczna czasopisma do kupienia na:
http://​www​.publio​.pl/​f​r​a​g​i​l​e​,​p​1​8​4​2​4​1​.html

Napisz komentarz