Ogłaszamy nabór tekstów do pierwszego numeru „Fragile” w 2017 roku.

 

Zgłoszenia PROPOZYCJI tekstów przyjmujemy do 19 lutego.

Termin nadsyłania GOTOWYCH TEKSTÓW mija 15 marca.

 

Opis profilu planowanego numeru:

 

Przestrzeń kulturowa, w której żyjemy, nie jest przestrzenią jednolitą. Jej podziały wyznaczane są przez różnego rodzaju przekonania, wyobrażenia i interpretacje, reprezentujące jednostkowe lub wspólnotowe punkty widzenia. W kolejnym numerze „Fragile” chcielibyśmy skupić się na podziałach wyznaczanych przez pojęcie normy i jej braku w kontekście niepełnosprawności. Analiza tego zagadnienia pozwoli rozpoznać, dlaczego na pewne aspekty ludzkiego doświadczenia zwraca się mniejszą uwagę niż na inne, jak działają społeczne mechanizmy wykluczenia i inkluzji do wspólnoty oraz czy we współczesnej kulturze istnieją i są dostępne formy, media i środki do wyrażenia swoich przeżyć przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Stawiamy również pytanie o to, jak zmieniały się społeczne i kulturowe narracje służące opisowi stanu niepełnej sprawności.

Refleksję o charakterze społecznym połączymy z refleksją na temat reprezentacji niepełnosprawności w kulturze współczesnej: w literaturze, filmie, muzyce, sztuce i filozofii. Celem numeru jest przedstawienie problematyki niepełnosprawności jako tematu pojawiającego się w różnych dziełach sztuki, analiza form obecności tego tematu w przestrzeni publicznej oraz analiza praktyk dyskursywnych, jakie towarzyszą reprezentacjom niepełnosprawności i formom tych reprezentacji lub kształtują się na ich podstawie. Zwrócimy również uwagę na to, czy epoka nowomedialna, określana także epoką dostępu, stwarza nowe możliwości uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym dla osób o ograniczonej sprawności.

Chcielibyśmy zaprosić do współpracy przy powstawaniu numeru nie tylko badaczy tekstów kultury, ale także osoby niepełnosprawne i ich rodziny. W ten sposób stworzymy forum dyskusji i emancypacji, które pomoże zidentyfikować i nazwać problemy, z jakimi borykają się osoby określane z racji swojej niepełnej sprawności jako „odmienne”, odbiegające od „normalności” czy „dziwne”.

 

Więcej informacji dla autorów.

 

Zapraszamy!

Napisz komentarz


8 + = dziewięć