Rozpoczynamy nabór tekstów do 4 (42) numeru czasopisma „Fragile”, którego przewodnim tematem będą „młodzi”:

Jak młodość obrazowana jest w dzisiejszej twórczości artystycznej? Pobieżny ogląd daje wrażenie pewnego paradoksu – tzw. kultura wysoka często przedstawia młodość jako okres beznadziei, jako czas, w którym świat przytłacza, nie daje żadnych możliwości realizacji swoich pragnień, ewentualnie jako okres buntu przeciwko zastanej rzeczywistości. Jednocześnie w kulturze popularnej młodość jest jedną z najcenniejszych wartości, a znaczna część ludzkiej aktywności nakierowana jest na jej utrzymanie. Na łamach „Fragile” redakcja będzie chciała zweryfikować oba stereotypowe, być może, spojrzenia. Czy czas adolescencji, trudny psychologicznie, w którym Ja powinno się skrystalizować, jest dzisiaj czasem, w którym mamy szansę na samorealizację? Młodość to etap życia zmitologizowany przez kino i literaturę. Zarówno debiutanci, jak i wielcy mistrzowie chętnie sięgali po ten temat, pokazując okres wkraczania w dorosłość jako czas beztroski i eksplozji energii, ale także pierwszych trudnych decyzji i poważnych wyborów. Chcemy przyjrzeć się obrazom młodości w kinie, literaturze ostatnich lat. Chcemy także spojrzeć na twórczość młodych reżyserów, muzyków, którzy niedawno postawili swoje pierwsze kroki w przemyśle artystycznym.

 

 

Prosimy o przesyłanie gotowych artykułów lub ich propozycji na adres e-mail do odpowiedniego działu. Więcej informacji o zasadach współpracy znajduje się w zakładce „Dla Autorów”.

 

Napisz komentarz


osiem + 2 =