Redakcja

ADRES REDAKCJI:

ul. Mikołajska 2, II piętro, p. 21
31-027 Kraków
tel.: (+48) 12 422 08 14, (+48) 12 422 19 55, (wew.  16)
e-mail: fragile@fragile.net.pl

 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Anna Gregorczyk – redaktor naczelna

anna.kosciuszko@fragile.net.pl

 

Klaudia Muca  sekretarz redakcji

fragile@fragile.net.pl

 

Aleksandra Byrska – literatura

aleksandra.byrska@fragile.net.pl

 

Tomasz Gregorczyk – muzyka

tomasz.gregorczyk@fragile.net.pl

 

Agnieszka Kwiecień – sztuka

agnieszka.kwiecien@fragile.net.pl

 

Rafał Mazur  filozofia, estetyka

rafal@rafalmazur.eu

 

Amelia Wichowicz – film

film@fragile.net.pl

 

 


O NAS:

Anna Gregorczyk – absolwentka zarządzania kulturą i psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, koordynatorka projektu Transpoetica, redaktorka publikacji poetyckich i literackich, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Fragile.

Aleksandra Byrska – absolwentka krytyki literackiej, doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ. Zajmuje się literaturą najnowszą, a szczególnie doświadczeniem intymnym/osobistym i literaturą kobiet. Publikowała m.in. w „Wielogłosie” i „Fabulariach” oraz oczywiście w Piśmie kulturalnym „Fragile”.

Tomasz Gregorczyk – dziennikarz muzyczny. W centrum jego zainteresowań znajduje się jazz i muzyka improwizowana, socjologia i filozofia muzyki oraz historia kultury amerykańskiej. Stale współpracuje z Programem II Polskiego Radia (m.in. cykl „Czas na Jazz”, cykl „Rozmowy improwizowane”), portalem Diapazon.pl, czasopismem „Glissando”. Pisze również o marketingu i nowych mediach.

Agnieszka Kwiecień – krytyczka i historyczka sztuki, feministka, kuratorka wystaw sztuki najnowszej i projektów edukacyjnych, redaktorka pisma kulturalnego „Fragile”, członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, prezeska Stowarzyszenia Fragile.

Rafał Mazur – muzyk, filozof. Gra na akustycznej gitarze basowej, głównym polem jego zainteresowań jest swobodna improwizacja, kolektywna i solowa w muzyce współczesnej. W pracy badawczej zajmuje się rekonstrukcją daoistycznych podstaw filozoficznych strategii działania stosowanych w praktyce artystycznej kręgu wenren – konfucjańskich filozofów-urzędników. Główne zainteresowania filozoficzne: estetyka, estetyka ewolucyjna, filozofia dźwięku.

Klaudia Muca – we „Fragile” zajmuje się administrowaniem stroną internetową, trochę dystrybucją, trochę promocją, dba o wizerunek pisma  w mediach społecznościowych, tworzy też tzw. content numerów papierowych, czyli po prostu pisze teksty. Poza tym, jest doktorantką na Wydziale Polonistyki UJ i pracownikiem Instytutu Książki.

Janusz Paluch – z wykształcenia archeolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; z zamiłowania dziennikarz i publicysta, animator kultury. Od roku 1992 dyrektor Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie.

Amelia Wichowicz – doktor nauk o sztuce, absolwentka polonistyki i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, współzałożycielka i redaktorka czasopisma o tematyce audiowizualnej „EKRANy”, wykładowczyni w krakowskiej szkole filmowej Akademia Multi Art oraz w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Uwielbia amerykańskie horrory o nastolatkach, którym poświęciła dysertację doktorską – „Slasher: transformacje podgatunku w kinie amerykańskim”.

 

RADA PROGRAMOWA:

prof. dr hab. Wojciech Ligęza

prof. dr hab. Grażyna Stachówna

prof. dr hab.  Beata  Szymańska-Aleksandrowicz

dr Monika Barwińska-Moll

dr hab. Ewa Wójtowicz

 

 

WSPÓŁPRACOWNICY:

Michał Bryda

Dariusz Brzostek

Michał Górczyński

Magdalena Jankosz

Ramona Smieszek

Piotr Tkacz

Artur Zaborski

 

 

W latach 2008-2017 „Fragile” redagowali także:

Magdalena Gałkowska

Marek Górka

Agnieszka Marek

Radosław Palonka

Krzysztof Siatka

Miłosz Stelmach

Agata Świerzowska

Artur Zaborski

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI TAKŻE:

Anna Al-Araj

Agata Antonowicz

Ewa Ciałowicz

Magdalena Kania

Amelia Rams

Jagoda  Żarnowiecka

Justyna Rochacewicz

Ewelina Sasin

VIVID STUDIO