Redakcja

KONTAKT

Adres korespondencyjny:

ul. 28 Lipca 1943 17 a, 30 233 Kraków (Willa Decjusza)

 

e-mail: fragile@fragile.net.pl

 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Anna Gregorczyk – redaktor naczelna

anna.kosciuszko@fragile.net.pl

 

Aleksandra Byrska – literatura

 

 

Tomasz Gregorczyk – muzyka

tomasz.gregorczyk@fragile.net.pl

 

Agnieszka Kwiecień – sztuka

agnieszka.kwiecien@fragile.net.pl

 

Rafał Mazur  filozofia, estetyka

rafal@rafalmazur.eu

 

Amelia Wichowicz – film

film@fragile.net.pl

 

 


O NAS:

Anna Gregorczyk – redaktor naczelna, założycielka „Fragile”, koordynatorka projektu Transpoetica, redaktorka publikacji poetyckich i literackich, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Fragile, główny specjalista ds. imprez w Krakowskim Forum Kultury.

Aleksandra Byrska – absolwentka krytyki literackiej, doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ. Zajmuje się literaturą najnowszą, a szczególnie doświadczeniem intymnym/osobistym i literaturą kobiet. Publikowała m.in. w „Wielogłosie” i „Fabulariach” oraz oczywiście w piśmie kulturalnym „Fragile”.

Tomasz Gregorczyk – dziennikarz muzyczny, od 2008 roku współpracuje z Programem 2 PR („Rozmowy improwizowane”, „Czas na Jazz”). Stały współpracownik miesięcznika „Muzyka w Mieście”, redaktor działu muzycznego kulturalnego „Fragile”. Publikował m.in. w następujących pismach i serwisach internetowych: „Glissando”, „Ruch Muzyczny”, „Jazz Forum”, „Twój Blues”, „Magazyn Gitarzysta”, „Top Drummer”, „Pismo folkowe”, „Kultura Enter”, „Independent”, „Jazzarium”, „Diapazon”, „K-Magazine”, „Magazyn O.pl”. W centrum jego zainteresowań znajduje się jazz i muzyka improwizowana.

Agnieszka Kwiecień – krytyczka i historyczka sztuki, feministka, kuratorka wystaw sztuki najnowszej i projektów edukacyjnych, redaktorka pisma kulturalnego „Fragile”, członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, prezeska Stowarzyszenia Fragile.

Rafał Mazur – muzyk, filozof. Gra na akustycznej gitarze basowej, głównym polem jego zainteresowań jest swobodna improwizacja, kolektywna i solowa w muzyce współczesnej. W pracy badawczej zajmuje się rekonstrukcją daoistycznych podstaw filozoficznych strategii działania stosowanych w praktyce artystycznej kręgu wenren – konfucjańskich filozofów-urzędników. Główne zainteresowania filozoficzne: estetyka, estetyka ewolucyjna, filozofia dźwięku.

Amelia Wichowicz – doktor nauk o sztuce, absolwentka polonistyki i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, współzałożycielka i redaktorka czasopisma o tematyce audiowizualnej „EKRANy”, wykładowczyni w krakowskiej szkole filmowej Akademia Multi Art oraz w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Uwielbia amerykańskie horrory o nastolatkach, którym poświęciła dysertację doktorską – „Slasher: transformacje podgatunku w kinie amerykańskim”.

 

RADA PROGRAMOWA:

prof. dr hab. Wojciech Ligęza

prof. dr hab. Grażyna Stachówna

prof. dr hab.  Beata  Szymańska-Aleksandrowicz

dr hab. Ewa Wójtowicz

dr Monika Barwińska-Moll

 

WSPÓŁPRACOWNICY:

Dariusz Brzostek

Michał Górczyński

Magdalena Jankosz

Ramona Smieszek

Piotr Tkacz

 

 

 

W latach 2008-2017 „Fragile” redagowali także:

Janusz Paluch – inicjator założenia pisma kulturalnego „Fragile”

Magdalena Gałkowska

Marek Górka

Agnieszka Marek

Klaudia Muca

Radosław Palonka

Krzysztof Siatka

Miłosz Stelmach

Agata Świerzowska

Artur Zaborski

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI TAKŻE:

Anna Al-Araj

Agata Antonowicz

Michał Bryda

Ewa Ciałowicz

Magdalena Kania

Amelia Rams

Jagoda  Żarnowiecka

Justyna Rochacewicz

Ewelina Sasin

VIVID STUDIO