Redakcja

KONTAKT

Adres korespondencyjny:

ul. 28 Lipca 1943 17 a, 30 233 Kraków (Willa Decjusza)

 

e-mail: fragile@fragile.net.pl

 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Anna Gregorczyk – redaktor naczelna

anna.kosciuszko@fragile.net.pl

 

Tomasz Gregorczyk – muzyka

tomasz.gregorczyk@fragile.net.pl

 

Rafał Mazur  filozofia, estetyka

rafal.mazur@fragile.net.pl

 

Miłosz Markiewicz – literatura, teatr, sztuka

milosz.markiewicz@fragile.net.pl

 

Amelia Wichowicz – film

film@fragile.net.pl

 

 


O NAS:

Anna Gregorczyk – redaktor naczelna, założycielka „Fragile”. Koordynatorka autorskiego projektu Transpoetica, redaktorka publikacji poetyckich i literackich, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Fragile, specjalista ds. organizowania wydawnictw w Bibliotece Kraków.

Tomasz Gregorczyk – dziennikarz muzyczny, od 2008 roku współpracuje z Programem 2 Polskiego Radia („Rozmowy improwizowane”, „Czas na Jazz”). Stały współpracownik miesięcznika „Muzyka w Mieście”, redaktor działu muzycznego kulturalnego „Fragile”. Publikował m.in. w następujących pismach i serwisach internetowych: „Glissando”, „Ruch Muzyczny”, „Jazz Forum”, „Twój Blues”, „Magazyn Gitarzysta”, „Top Drummer”, „Pismo folkowe”, „Kultura Enter”, „Independent”, „Jazzarium”, „Diapazon”, „K-Magazine”, „Magazyn O.pl”. W centrum jego zainteresowań znajduje się jazz i muzyka improwizowana.

Miłosz Markiewicz – historyk sztuki i kulturoznawca, sekretarz literacki Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, doktorant w Zakładzie Estetyki i Antropologii Przestrzeni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczególne miejsce w jego zainteresowaniach naukowych zajmują związki literatury i filozofii, redefinicja wspólnoty w perspektywie posthumanizmu (przede wszystkim związki etyki i estetyki), krytyka wizualności, a także ekokrytyczne studia nad literaturą.

Rafał Mazur – muzyk, filozof. Gra na akustycznej gitarze basowej, głównym polem jego zainteresowań jest swobodna improwizacja, kolektywna i solowa w muzyce współczesnej. W pracy badawczej zajmuje się rekonstrukcją daoistycznych podstaw filozoficznych strategii działania stosowanych w praktyce artystycznej kręgu wenren – konfucjańskich filozofów-urzędników. Główne zainteresowania filozoficzne: estetyka, estetyka ewolucyjna, filozofia dźwięku.

Amelia Wichowicz – doktor nauk o sztuce, absolwentka polonistyki i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, współzałożycielka i redaktorka czasopisma o tematyce audiowizualnej „EKRANy”, wykładowczyni w krakowskiej szkole filmowej Akademia Multi Art oraz w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uwielbia amerykańskie horrory o nastolatkach, którym poświęciła dysertację doktorską -„Slasher: transformacje podgatunku w kinie amerykańskim”.

 

RADA PROGRAMOWA:

prof. dr hab. Wojciech Ligęza

prof. dr hab. Grażyna Stachówna

prof. dr hab.  Beata  Szymańska-Aleksandrowicz

dr hab. Ewa Wójtowicz

dr Monika Barwińska-Moll

 

WSPÓŁPRACOWNICY:

Anna Al-Araj

Dariusz Brzostek

Michał Górczyński

Magdalena Jankosz

Ramona Smieszek

Piotr Tkacz

 

 

 

W latach 2008-2017 „Fragile” redagowali także:

Janusz Paluch – inicjator założenia pisma kulturalnego „Fragile”

Aleksandra Byrska

Magdalena Gałkowska

Marek Górka

Agnieszka Kwiecień

Agnieszka Marek

Klaudia Muca

Radosław Palonka

Krzysztof Siatka

Miłosz Stelmach

Agata Świerzowska

Artur Zaborski

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!