Numer dostępny w wersji online:

Entrée

Patos. Czy jeszcze ma prawo istnienia? — Marek Karwala

Literatura

Patos a kultura masowa, czyli sentymentalny pop Briana Pattena — Wit Pietrzak

Patos jest dla dyletantów, życie dla myślących”. Anny Kajtochowej socjologia literatury — Anna Kapusta

W poszukiwaniu utraconego patosu — Marco Bruno

Kilka uwag o patosie na marginesie współczesnej poezji polskiej — Michał Piętniewicz

Stan wojenny bez patosu? O powieści „ipeenowsko niepoprawnej” Jarosława Maślanka — Barbara Serwatka

To zatem się budzi, kiedy zaśnie rozum? O czarnych obrazach w Saturnie Jacka Dehnela — Jolanta Prochowicz

Ściana — Dino Buzzati, przeł. Agata Przybylska

Rozstrzygnięcie konkursu „Różne Oblicza Patosu”

XIX OKP „Dać Świadectwo” 2011: Bogumiła Jęcek

Sztuka

Maj według Stanisława Koby, czyli o tym, jak krowa z Nowej Soli złotym cielcem się stała — Patrycja Cembrzyńska

Warunki brzegowe — Marta Lisok

Symbolika światła według Gerharda Richtera — Krzysztof Siatka

Tęsknota za nieistniejącą przeszłością, która z perspektywy nie wydaje się utopią. Szlachcic Anny Senkary — Agnieszka Kwiecień

Na ruchliwym skrzyżowaniu historii — Zuzanna Sokołowska

Cielesny łup filozofii — Greta Julianna Wierzbińska

Muzyka

Patos hałasu i etos milczenia. Retoryka (swobodnej) improwizacji — Dariusz Brzostek

Nieruchoma podróż na wyżyny słuchania — Piotr Tkacz

I hate Pink Floyd”, czyli o patosie w muzyce rockowej — Mariusz Gradowski

Formy — naturalna multimedialność (4): Instrument i ruch — Michał Górczyński

Teatr

Chlew — Dobromiła Gołębiak

W pętach patosu i pokrewieństwa. Persowie Ajschylosa w reżyserii Dimitera Gotscheffa w świetle rozważań Judith Butler — Grzegorz Stępniak

Jak opowiadać? Efekt patosu a historie wojenne — Agnieszka Marek

O śmierci bez przesady. Klucznik Myśliwskiego i Marczewskiego jako odarta ze wzniosłości mogiła 1945 roku — Artur Zaborski

Film

Koniec patosu — Łukasz Orbitowski

Archeologia, antropologia

Rytuały ofiarne w Mezoameryce. Eskalacja przemocy czy przejaw patosu? — Ewa Borsukiewicz

Prosto w twarz — Dorota Szelezińska

Napisz komentarz