Projekty Stowarzyszenia

TRWAJĄCE:

 

Wydawca: Pismo kulturalne „FRAGILE

Organizator: SZTUKI OSWAJANIE więcej >>>

Organizator: SZTUKI OSWAJANIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY więcej >>>

Organizator: TRANSPOETICA więcej >>>

Organizator: Warsztaty artystyczne SZTUKOLOTNIA więcej >>>

Organizator: MUZYKOTERAPIA więcej >>>

 

 

ZREALIZOWANE:

 

Organizator: NAMUZ(YK)OWYWANIE POEZJI wiecej >>>

Organizator: SZTUKOLOTNIA – nauka artystycznego latania (2014) więcej >>>

Wydawca: Tomasz Morawski UCIEKINIER (2013) więcej >>>

Partner: AWACS 1981–1983 (2014) więcej >>>

Organizator: ZNIKANIE. Jak zaprezentować sens zjawiska, które bezpowrotnie minęło? Interdyscyplinarna konferencja naukowo-artystyczna dotycząca dokumentacji zjawisk efemerycznych w kulturze współczesnej 2014 więcej >>>

Organizator: Interdyscyplinarna konferencja PRACA: ALIENACJA I KREACJA 2013 więcej >>>

 

 

***