Reportaż literacki: Swietłana Aleksijewicz – burzycielka mitu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej

Literaci – miejcie w poważaniu praszczura,  z którego lędźwiście się poczęli. Bo reportaż jest tak stary jak mowa ludzka. Począł się już, kiedy pierwszy troglodyta przyniósł wiadomość  o pasących się na polanie mamutach[1]. Autor tych słów, Melchior Wańkowicz, zwraca uwagę na dwa istotne zagadnienia: genealogię (...)