Boże Narodzenie jak czeska komedia. Uniwersalny schemat świętowania w „Pali się moja panno” Miloša Formana

(...)

Dobrzy ludzie” na „dobrej drodze” do okrucieństwa w filmach Larsa von Triera

Okrutników zwykło się przyrównywać do bestii, przypisując im „nieludzkie” cechy; okrucieństwo zaś postrzegać w kategoriach zezwierzęcenia ludzkich zachowań, odejścia od człowieczeństwa. Tymczasem okrucieństwo jest cechą typowo ludzką, jest formą agresji służącą jedynie zadawaniu bólu; bezproduktywną, niemającą na celu ani ochrony życia, ani zdobycia pożywienia, (...)