Wolne żarty, czyli o żartobliwych gatunkach literackich

Andre Jolles, niemiecki badacz literatury zajmujący się morfologią gatunków literackich, wśród archeform literatury (czyli form pierwotnych, wyłaniających się bezpośrednio z języka, z których powstały gatunki literackie) wymienia między innymi: legendę, sagę, mit, przypowieść, baśń i żart[1]. Jeśli się przyjrzeć tradycyjnym gatunkom literackim, (...)