Przekładanie tekstu, przekładanie performance’u

Tekst został zastąpiony przez performance – obwieszcza Ewa Domańska w kanonicznym już niemal artykule „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce[1]. Autorka skupia się na wyczerpaniu formuły tekstualności jako metafory świata codziennego zdominowanego przez działania i wydarzenia społeczno-​polityczne, które w nurtach postmodernistycznych nie zdążyły zostać jeszcze „przerobione”. Sprawczość (...)