Minimalistów poszukiwania wewnętrznego spokoju

O minimalizmie można by powiedzieć właściwie to samo, co o wielu współczesnych zjawiskach społecznych: to wszystko już kiedyś było. Propagowanie prostego stylu życia, rezygnacja z pragnienia bogacenia się, pozbywanie się rzeczy, ograniczanie konsumpcji – do takich praktyk zachęcają nas minimaliści na swoich blogach, a przecież podobne zalecenia stanowią nieodłączną (...)