Nie”-jako-uwodzenie. Stanisław Wyspiański jako strateg zaprzeczeń

(...)

Anna Kapusta „Kieszenie i podszewki” — książka naszej autorki z tekstami publikowanymi we „Fragile”!!!

(...)

Gry w panieństwo, gry w wieczór. O społecznej potrzebie święta „wieczoru panieńskiego”

Świętowanie indywidualności: celebracja wspólnoty Każda zmiana statusu społecznego jednostki opatrzona jest adekwatnym repertuarem praktyk rytualnych. Ro­dzimy się i umieramy we wspólnocie i dla wspólnoty, nawet jeśli naiwnie wierzymy w kategoryczność włas­nego indywidualizmu. Bez naszej jednostkowości społeczeństwo nie mogłoby zaistnieć i w związku z tym faktem społecznym nasze świętowanie przełomów (...)

Gest archiwizacji: gest pamięci. Cricoteka Tadeusza Kantora

Kolekcja jako rytuał Kolekcja odtwarza zawsze bieg życia kolekcjonera. W zbieraczym geście kolekcjonera zawarty jest nieod­zownie rytuał, czyli antycypowane powtórzenie. Kolekcjoner porządkuje swoje życie narastaniem kolekcji, a odbiorca owej kolekcji powtarza i odtwarza gest kolekcjonera. W tym sensie kolekcja tworzy dwueta­powy rytuał: akt zbierania (...)

Świadomość odmienności — odmienność świadomości. Transopisanie Marilyn Monroe Marilyn Monroe: choroba szamańska (wstęp do ryzyka interpretacji)

Każdy człowiek ma w sobie potencjał alternatywnych stylów myślenia, jako że etykieta odmienności jest wentylem bezpieczeństwa dla normy społecznej. Nawet biologicznie rzecz ujmując: „inny” utwierdza siłę „stada”. Nie ma więc „odmienności” bez „zwykłości”. „Upojenie” jest karykaturą „trzeźwości” umysłu, a „irracjonalność” znaczy dopiero w odniesieniu do „racjonalności”. Owa odmienność (...)