Formacje Skalne na Białej Pustyni w zachodniej części Egiptu, fot. B. Prochwicz-Studnicka

Poezja staroarabska w oryginale i przekładzie. Problemy tłumacza i odbiorcy

W niniejszym tekście chciałabym zwrócić uwagę na najbardziej fundamentalne problemy, wobec których staje tłumacz poezji staroarabskiej oraz problemy, na jakie natrafi a czytelnik, który po przekład taki sięgnie. Moim celem nie są zatem rozważania na temat podejmowanych przez tłumaczy czy sugerowanych przez teoretyków strategii translatorskich, ale pokazanie, jak ogromnym wyzwaniem jest przekład poezji będącej (...)

Halal i haram, czyli co wolno, a czego nie. O prawno-​religijnych podstawach diety muzułmańskiej i ich współczesnej realizacji

Czym jest żywność halal? Na jakiej podstawie można określić, jaka żywność jest halal, a jaka nie? Czy wszyscy muzułmanie muszą stosować w swojej diecie wyłącznie produkty halal? Czy dla każdego muzułmanina halal oznacza to samo? Na te i podobne pytania nie można udzielić jednoznacznych odpowiedzi. Można natomiast przyglądnąć się (...)