Od wywiadu do spektaklu. Praca metodą verbatim na przykładzie działalności węgierskiej grupy teatralnej PanoDráma

Teatr dokumentalny, którego początki sięgają dwudziestolecia międzywojennego, znajduje współcześnie wielu kontynuatorów, którzy przy użyciu autentycznych materiałów dokonują analizy i komentują nurtujące społeczeństwo tematy i problemy. Jego istotą jest „dialektyczne napięcie, jakie rodzi się między fragmentarycznymi cytatami zaczerpniętymi wprost z rzeczywistości politycznej”[1]. Spektakle dokumentalne (...)