Antropolog — badacz, żołnierz czy aktywista?

Wojna – jako jeden z najbardziej skrajnych przejawów ludzkiej agresji – interesowała badaczy właściwie od początku wykrystalizowania się antropologii jako dyscypliny naukowej. Obserwując wojny – toczone zarówno przez tak zwane „prymitywne”, jak i bardziej „nowoczesne” społeczności – stawiali oni pytania: o powszechność tego zjawiska, jego przyczyny (...)