Prometejski ogień i łzy Erosa. Poza zasadą wydajności

Nowoczesność, zapoczątkowana przez rewolucję przemysłową, ustanowiła nie tylko kapitalistyczne kryterium wydajności, ale i nowy sposób życia, oparty na paradoksalnych formach wyrzeczenia. W Szkicach z socjologii religii Max Weber pisze o swoistym rozplenieniu ideału ascetycznego w kapitalistycznym życiu: „(…) kiedy asceza została przeniesiona z cel zakonników do życia zawodowego, a następnie zaczęła opanowywać (...)

W świecie wiedzy (rzekomo) powszechnej. O granicach formuły „open access” i nowych formach wykluczenia

1. Dzięki Internetowi oraz wyrastającym i upowszechniającym się na jego gruncie wzorcom życia akademickiego w formule „open access” wyłania się wizja świata, w którym wiedza jest (rzekomo) powszechnie dostępna, a wszyscy są zaproszeni do debaty na równych prawach. Trzeba wszakże zwrócić uwagę na to, że otwarcie tej nowej humanistyki światowej może być (...)

Nagłość i emergencja. Przełamywanie lokalności „samego ciała” a transformacyjna skuteczność człowieka wobec historii

Wyposażeni w bezprzewodowe łącza, często ulegamy iluzji, że Internet jest wszędzie. Tymczasem światowa sieć ma swoje granice; nie jest bynajmniej powszechnym dobrodziejstwem całej ludzkości. W niniejszym tekście pragnę się przyjrzeć właśnie granicom wirtualnej obecności i interakcjom pomiędzy tym, co się w nich mieści, a światem wirtualnie nieobecnym. (...)