Aby dojść do tych dróg, własnych i pisanych”. Ekologia jako część mitologii kina popularnego

„Aby dojść do tych dróg, własnych i pisanych”. Ekologia jako część mitologii kina popularnego[1] „Mity i sny przychodzą z tej samej strony. Mają swoje źródło w pewnych wyobrażeniach, które potem szukają wyrazu w formie symbolicznej. Jedyny mit, o jakim warto będzie myśleć w najbliższej przyszłości, to mit (...)