Sens przykładu: Hannah Arendt

Casus biografii Hannah Arendt pióra Julii Kristevej jest casusem intrygującym. Najbardziej interesują­cym w tym tekście punktem, jest tajemnica stylu, za którą stoi, jak wierzę, pytanie o proponowaną tu metodę biografistyki. Francuska psychoanali­tyczka otwarcie oświadcza czytelnikowi, dlaczego zajmuje się właśnie autorką Korzeni totalitaryzmu: (...)