Olia Lialina, Agatha Appears (1997/2008), zrzut ekranowy. Praca z kolekcji C3: Center for Culture and Communication Foundation, Budapeszt

Poza cyfrowy niebyt. Strategie utrwalania sztuki Internetu

Zjawisko znikania, dostrzegalne w kontekście Sieci już przed kilkoma laty, nabiera dziś innego znaczenia: staje się całkowite, zagraża czemuś nader istotnemu – zawartej w dziele sztuki wartości intelektualnej. Akceleracja technologiczna powoduje błyskawiczne starzenie się mediów, bezużyteczność interfejsów i niekompatybilność oprogramowania. Po dwudziestu latach istnienia w Sieci, wiele projektów artystycznych, zwłaszcza zależnych (...)

Niepozorny impet. Nanoaktywizm w kulturze partycypacji – wobec teorii i praktyki

Kultura sieciowa obejmuje zróżnicowane obszary – od bezrefleksyjnego konsumpcjonizmu utożsamianego często z praktyką „repostowania”, do radykalnego aktywizmu socjopolitycznego którego przykładem mogą być między innymi: istnienie WikiLeaks, działania Partii Piratów czy ruchu Anonymous. Wydaje się więc, że cyberaktywizmu nie można definiować jednoznacznie. Co więcej, podejmując temat cyberaktywizmu, należy (...)