Mit rodziny Huang

Rodzina Huang, wywodząca się z Chin, dzieli się na klany. „Klan to grupa ludzi zjednoczonych poprzez pokrewieństwo i pochodzenie. Zachowują wobec siebie bliskie więzi i wspierają się na zasadzie solidarności między krewnymi” – tłumaczą twórcy projektu Pokrewni prezentowanego na tegorocznym Malta Festival Poznań w ramach idiomu Akcje Azjatyckie/​Asian (...)

Pieśń Dionizosa. Antyczny kosmos „Gardzienic”

„Usłyszałeś tedy, ale chocieś usłyszał, trzeba, żebyś nie rozumiał”. Apulejusz, Metamorfozy, albo Złoty osioł, księga XI Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” w swoim antycznym Kosmosie próbuje zmierzyć się z tajemnicą obrządków misteryjnych1. Program artystyczny, realizowany w ramach tego wielogodzinnego projektu, obejmuje fragmenty (...)

Narracja pisana od końca

(...)