Zawieszenie porządku. O Fototeatrzyku domowym Ireny Kalickiej

Zastanawiając się nad fenomenem teatru i teatralności obecnych w kontekstach pozateatralnych, ciekawą refleksję proponuje Elinor Fuchs, która porównuje owe kategorie do koncepcji rozplenienia (fr. dissémination) w ujęciu Jacques’a Derridy. Są one bowiem, według niej, rozpleniającymi się źródłami nowych znaczeń, przechwyconych również przez różnorodne obszary (...)