Pocztówka z Galicji. O filmowym Krakowie

Wojciech Jerzy Has powiedział kiedyś o Krakowie: „To nie jest zwyczajne miasto”. W swoich filmach porównywał je do labiryntu ze snów, w którym zgubić się to żadna hańba. Kraków – jako przestrzeń filmowa – z pewnością nie jest tak łatwy do zlokalizowania i opisania, jak Kraków rozumiany czysto geograficznie. To stolica wyobrażonej krainy mitów, (...)

Emancypacja dźwięków – warsztat Jeana-​Luca Godarda

W okresie Nowej Fali warsztat filmowego dźwięku przeżywał być może swój najlepszy okres, płodny w eksperymenty, które zmieniły dźwiękowy pejzaż kina na kolejne lata. „Swingujące lata 60.” to czas rewolucji politycznych, obyczajowych i technologicznych. W kinie zachodnioeuropejskim – a zwłaszcza francuskim – historycy tego okresu chcą widzieć (...)
"Człowiek z marmuru", reż. Andrzej Wajda

Człowiek w kufajce. Praca i robotnik w polskiej komedii czasów PRL‑u

Wiodąca rola przodowników pracy jest jednym z mitów założycielskich Polski Ludowej. To właśnie masy pracujące miast i wsi dźwigały ekonomiczny ciężar utrzymania systemu socjalistycznego. Wysiłek ten miał wówczas także propagandową wagę – na idealistycznych sloganach w rodzaju „ludzie pracy gospodarzami PRL‑u” budowano wizję proletariackiego państwa (...)