Uwaga! Morświn | Arszyn Amplificador 5

Amplificador w języku portugalskim znaczy wzmacniacz. Projekt Amplificador 5 poświęcony jest bałtyckim morświnom. Podczas pracy nad projektami z tego cyklu zazwyczaj „wzmacniam” i przedstawiam odnalezione, wybrane fenomeny i zjawiska akustyczne, staram się zwrócić swoją i innych uwagę na dźwiękową sferę naszej rzeczywistości. Projekty z cyklu Amplificador dotyczyły bardzo różnych (...)