ReARTiculate: A Public Matter a cyberrecykling

ReARTiculate: A Public Matter to wystawa zorganizowana w Londynie na bazie obserwacji społecznego aktywizmu odbiorców i twórców, którzy uobecniają się poprzez sztukę i antropologię. Stąd artyści biorący udział w wystawie prezentują twórczość o dokumentalno-​badawczym charakterze. Ich prace są swoistym tworzywem recyklingu, kolażem zbędnych materiałów. Ściślej to cyberrecyklingowe realizacje, ponieważ tłumaczą (...)