Uwodzenie i płeć w teorii literatury

Teoria literatury to jedna z gałęzi nauk humanistycznych, która próbuje wytłumaczyć, czym jest litera­tura i wszelkie dziedziny ludzkiej aktywności z nią związane. Mniej więcej do lat 60. XX wieku dążono do tego, aby w sposób możliwie jak najbardziej spójny i systematyczny opisać ludzki dorobek literacki, chociażby poprzez tworzenie pewnych (...)