Akustyka dyktatury ekstrawertyzmu – czy introwertyczna osobowość to już wskazanie do terapii i leczenia w świecie hałasu? 

Imperatyw kategoryczny Kanta dziś – w świetle słów, konstrukcji składniowych, które zaraz wygeneruje mój umysł, które potem udokumentują i utrwalą moje dłonie, żeby w sposób niedoskonały wyrazić myśli, będące czymś więcej, niż pozwala im na to język, hermetyczny, a jednak stwarzający najbardziej uniwersalną możliwość transmisji danych na papier – dyskretnie (...)