Tomasz Bohajedyn - Bez tytułu

Chuck Palahniuk – Paulo Coelho Generacji X. Anarchista zaprogramowany, obrazoburca kontrolowany, nihilista z biznesplanem

Chuck Palahniuk to nihilista, anarchista, szyderca ze wszystkiego i wszystkich, autor czternastu powieści – literackich odpowiedników brutalnego bicia pięścią w twarz. Pisarz w połowie lat 90. podłożył literacką bombę – swój debiut, Podziemny Krąg (Fight Club, 1996) – pod buzujący wówczas kulturowy ferment Generacji (...)