Prześwity

Jest taka chasydzka opowieść o tym, jak to naprawdę było z wieżą Babel. Martin Buber przedstawia ją w następujący sposób: Zapytano rabbiego Pinchasa: „Jak to należy rozumieć, że ludzie przed budową wieży mieli jeden ję­zyk i że dopiero kiedy Bóg go im pomieszał, każda z gromad otrzymała własny język? Jak (...)