Liga Zwalczania Śmierci Pozornej Tomasza Bohajedyna

W ofercie wydawnictwa Rity Baum ukazała się książka graficzna Tomasza Bohajedyna, zatytułowana Liga Zwalczania Śmierci Pozornej. Album stanowi przekrój przez twórczość autora Osadu, od rysunku po komiks. Obcowanie z pozycją stanowi ambitny sprawdzian dla kompetencji kulturowej oraz wrażliwości estetycznej odbiorcy. Książka nie pozostawia obojętnym nikogo, (...)