Małpy się zbroją

Konflikty towarzyszyły człowiekowi od zarania dziejów. Od czasów najdawniejszych po współczesne nieustannie wpływały na kształt rodzaju ludzkiego. Antagonizmy niejednokrotnie przeobrażały się w działania bardziej złożone, mające realizować konkretny cel i obejmujące swą skalą całe społeczności: wojnę. Choć zmieniały się motywy prowadzenia, charakter i metody zinstytucjonalizowanej formy konfliktu, (...)