Świat stworzony. O tomie Anny Mazeli Głęboko, nisko

Książka poetycka Anny Mazeli Głęboko, nisko wyrasta z czterech żywiołów: ziemi, ognia, powietrza i wody. Wszystkie one są w tomie splątane i tworzą dziwną mieszaninę. Nierównowaga pomiędzy tymi żywiołami prowadzi albo do melancholii, albo do psychozy. Nierównowaga ta również jest potrzebna, a nawet konieczna, aby mogła wybrzmieć poezja. Szczególnym (...)

Literackie odurzenia, czyli niebanalny „haj” na przykładach Prousta i Zagajewskiego

Zarówno stany wywołane alkoholem, narkotykami, a także stany bliskie obłędowi bądź będące po prostu jego wynikiem, jak też stany mistyczne, wydają się mieć pewną cechę wspólną, którą nazwałbym brakiem podziału na podmiot i przedmiot poznania, kiedy człowiek jakby zatraca się w świecie (a tym samym w sobie (...)

Autobiografia pozornie zaprzeczona. Kilka uwag o pewnej strategii autobiograficznej na podstawie Widnokręgu Wiesława Myśliwskiego

Wiesław Myśliwski jest jednym z największych współcześnie żyjących pisarzy polskich. Jego pisarstwo doczekało się już wielu opracowań naukowych i konferencyjnych. Wciąż jednak czekamy na pełną monografię, która sproblematyzowałaby jego twórczość i ukazała ją w odpowiednim literaturoznawczym kontekście. Oczywiście wybór metodologii nie mógłby być tutaj przypadkowy, lecz zasadnie interpretujący (...)