Zdaje ci się, że jesteś ważniakiem”[1].”. O wzorcach męskości w filmie Fargo braci Coen

Począwszy od lat 70. XX wieku perspektywa feministyczna na dobre zagościła w badaniach filmoznawczych. Słynny esej Laury Mulvey Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne (Visual Pleasure and Narrative Cinema), napisany w 1973 i opublikowany w czasopiśmie „Screen” w 1975 roku, zapoczątkował w filmoznawstwie szereg badań nad wizerunkiem kobiety w kinie. (...)