Geofizyka w służbie archeologii

Archeologia jako nauka łączy w sobie elementy z wielu dziedzin wiedzy, takich jak historia czy statystyka, ale opiera się ona także na naukach przyrodniczych. Najnowsze osiągnięcia z zakresu fizyki i geologii, pozwoliły na powstanie nowoczesnych, nieinwazyjnych metod badań skorupy ziemskiej a co za tym idzie, także stanowisk archeologicznych. Geofizyka posiłkuje (...)