Fizyka, muzyka, życie…

Przedmiotem zainteresowania fizyki jest „fizys”, z greckiego φúσις — już w Homerowej Odysei rozumiana jako zespół mechanizmów leżących u podstaw wzrostu i kwitnienia roślin — natura: obiektywna i niezależna od człowieka. Muzyka zaś jest domeną muz: leży w tym obszarze myśli ludzkiej, który od Cycerońskiej cultura animi (z łac. uprawa (...)